Oxyrhincusevangeliet

Premiére date7 Nov. 1985
Produced byNordisk Teaterlaboratorium - Odin Teatret
AudienceAdults
ExpressionsTheatre

About Oxyrhincusevangeliet

Oxyrhincusevangeliet var en produksjon av Odin Teatret. Oxyrhincusevangeliet bygget på gjenfunne deler av et tapt apokryft (hemmelig) evangelium. Det er historien om en jøde som venter på Messias - i et samfunn som allerede har funnet sin Messias. Den tematiserte også vår tidsånd, et levende begravet opprør, og banalisering av grusomhet.

Read more

Contributors

View less

View all

Other contributors

Scenography, costumes, vocal arrangements: The ensemble.

Performance dates

View less

View all

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)

    More about Oxyrhincusevangeliet

    Kilder:

    Buresund, Inger og Anne-Britt Gran (1996): Frie grupper og Black Box Teater. 1970-1995, adNotam Gyldendal, Oslo