Små øyeBlix - Salmar frå eit samliv

Premiére date14 Aug. 2011
Produced byFabula
In collaboration withSør-Hålogaland bispedømme
AudienceAdults, Youth
LanguageNorwegian
ExpressionsMusical theatre
Running period14 Aug. 2011  

About Små øyeBlix

Små øyeBlix - Salmar frå eit samliv(2011) er en produksjon av Fabula. Små øyeBlix er en musikkteaterforestilling for kirkerommet. Tekster av Elisa Blix og Ragnar Hovland. Produksjonen hadde urpremiere under hovedmarkeringen av Elias Blix-jubileet i Gildeskål kirke 14.august 2011.

Read more

Contributors

View less

View all

Performance dates

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)

Press review

Arne Guttormsen, Elias Blix i leppestiftrødt og kistesvart, 07.11.2011, Vårt Land [Oslo]:
"[...] Eva Dons omgir seg med et sterkt lag. [...] melodier som er renset for nasjonalromantikk og fylt med blåtoner fra den siden av Atlanteren vi nordmenn emigrerte til i den tiden Blix, Lindemann og Thomsen var på høyden. [...] sammenvevning mellom lav- og høytid, hverdag og fest, kjærlighet og lede, liv og død - er ytterligere illustrert ved at de to er kledd i leppestiftrødt og kistesvart."

More about Små øyeBlix

I programmet beskriver regissør Yngve Sundvor Små øyeBlix slik:

Gjennoppdaging av salmar og songar av Elias Blix gjennom korte, lett humoristiske og fabulerande dialogar ført i pennen av Ragnar Hovland. Gjennoppdaginga går på å nytte Blix poesi knytta opp mot små livshendingar i menneskas liv. Og ikkje minst ved å tonesette Blix på ny.

Knut Reiersrud og Trym Bjønnes har tonesett Blix på nytt og fascinerande vis, med element av folketonar, blues og country. Slik vonar skodespelarane Eva Dons og Lasse Kolsrud å presentere Blix på ein uventa og forfriskande måte der vi møter dei som "ekteparet" i Hovlands univers. Vi ser små glimt frå ekteskapet, frå tidlege ungdoms år til alderdom. Og mellom glimta høyres Blix. Forsonande, til trøyst og glede.

Ei lett humoristisk framsyning med vakre og levande tonar som går heilt til himmels.


Takk til:  Jakob kiren, Paulus kirke og Røa kirke for prøvelokale, Knut Erik Tveit (kulturrådgiver i Oslo bispedømme) og Elias Blix-jubileum 2011.

Støttet av: Fond for utøvende kunstnere, Gildeskål kommune, Opplysningsvesenets fond, Elektro Bodø og Statkraft.

Kilder:

Epost fra Fabula, 06.06.2012

Sør-Hålogaland bispedømme, kirken.no, 25.06.2012, http://www.kirken.no/sor-haalogaland/index.cfm?event=doLink&famId=218655