Vestlandske Teatersenter

Also known asVT
Organisation typeCompetence centre, Producing, Programming
Main focusTheatre, Children and youths, Education, Performing arts
Established16 Dec. 1967
Emailinfo@teatersenter.no
WebsiteVestlandske Teatersenter

About Vestlandske Teatersenter

Vestlandske Teatersenter (VT), etablert i 1967, er et kompetansesenter for teater og drama. VT vil gjennom sine aktiviteter at så mange som mulig skal få spille teater, lære om teater, se teater og bli inspirert av teater.

Hovedfokus er på barn, unge, amatørteater og organisasjoner. God scenekunst og ny dramatikk er et hovedmål, og Vestlandske Teatersenters intensjon er å stå for et best mulig samlet teatertilbud for barn og unge på Vestlandet.

Vestlandske Teatersenter har siden 2013 hatt lokaler på Cornerteateret. I perioden 2005-2013 hadde VT lokaler i Industrihuset på Møhlenpris.

Vestlandske Teatersenter organiserer den årlige internasjonale teaterfestivalen Mini Midi Maxi for barn og unge.

Read more

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)

Own productions

More about Vestlandske Teatersenter

Vestlandske Teatersenter støttes av Kulturdepartementet, Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, Norsk teaterråd.

Kilde:

Vestlandske Teatersenter, teatersenter.no, 06.08.2013, http://teatersenter.no/om/