Tove Elisabeth Bratten

FunctionsLiterary critic, Manager
NationalityNorwegian
GenderFemale

About Tove Elisabeth Bratten

Tove Elisabeth Bratten har arbeidet som daglig leder i Danse- og teatersentrum siden 1992. Bratten etablerte og drev Norsk scenekunstbruk som en del av DTS sin virksomhet i 1994 – 1998 med støtte fra Norsk kulturråd. Norsk scenekunsbruk ble skilt ut fra Danse-og teatersentrum som eget aksjeselskap fra og med 2009. Medlem i styret for Black Box Teater fra 1992 – 2000. Styreleder for Black Box teater fra 2000- 2006.  Medlem i styret for Norsk Scenekunstbruk 2009-2011. Medlem i styret for foreningen.scenekunst.no som utgir www.scenekunst.no Leder Utenriksdepartementets Fagutvalg for tildeling av reisestøtte til norske scenekunstnere som er invitert  til å vise sine arbeider internasjonalt. Se stikk.no

Affiliations

View all

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)

    All affiliations