Dramatikkens Hus

Hallen på Dramatikkens hus

Dramatikkens hus (etablert 1. januar 2010) er et nasjonalt utviklings- og ressurssenter for ny dramatikk. Dramatikkens hus har det nasjonale ansvaret for utvikling av ny norsk dramatikk og er fagfeltets utviklingsarena og prøverom.

Dramatikkens hus bidrar til utvikling av ny dramatikk ved å gi midler og ressurser til profesjonelle kunstnere. Ressursene består av økonomiske midler, dramaturgstøtte og sceniske ressurser. I deres scenerom får dramatikere mulighet til å utforske tekstene sine sammen med blant andre regissører og skuespillere. Lesninger, åpne prøver, skreddersydde verksteder og foredrag arrangeres ukentlig. 

Produksjonene som vises på denne siden er produksjonene Dramatikkens Hus har coprodusert. Vil du se fullstendige spilleplaner, gå inn på sidene til hvert enkelt spillested.

Les mer

Dans & Toner

Fotografi fra Dans & Toners produksjon Impulser (1997)

Dans & Toner er et norsk danse- og musikkkompani, som har spesialisert seg på formidling av levende dansekunst til nyskapt musikk for barn og ungdom.

Dans & Toner produserer og reiser på turneer kontinuerlig. Turneene arrangeres både av kompaniet selv og i samarbeid med fylkeskommuner gjennom Den Kulturelle Skolesekken. De aktuelle forestillingene er godkjent av Norsk Scenekunstbruk.

Kompaniet har en målsetning om å gi kunstneriske opplevelser til et bredt publikum. Gruppen har de senere årene spilt for nærmere 270 000 barn og ungdom.

Les mer

BIT/Bergen Internasjonale Teaterfestival

Dokumentasjonsvideo av produksjonen Alt (1988) av Baktruppen (08.10.1988)

Bergen Internasjonale Teaterfestival var en festival som var forløperen til BIT Teatergarasjen. Bergen Internasjonale Teaterfestival var en festivale for teater, dans og musikkteater fra hele verden, den ble arrangert for første gang i 1984.

Bergen Internasjonale Teaterfestivals årlige festival ble kalt Teatertreff.

Produksjonene som vises på denne siden er produksjonene Bergen Internasjonale Teaterfestival har coprodusert. Vil du se fullstendige spilleplaner, gå inn på hvert enkelt spillested.

Les mer