The End Foundation (TEF)

OrganisasjonstypeKunstnergruppe

Om The End Foundation (TEF)

The End Foundation startet som et kunstprosjekt i Malmö med spørsmålet: Hva gjør kunsten i Undergangens øyeblikk? Gruppens grunnlag er et samarbeid mellom en dramatiker, Ludvig Uhlbors, og en kunstner og performanceartist, Hanna Sjöstrand.

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)

    Egne produksjoner

    Tilknyttet