RadArt

Også kjent somRadArt - nettverk for fri scenekunst
Epostpost@radart.no
NettstedRADART, RADART facebookside

Om RadArt

RadArt er en nettverksorganisasjon for kunstnere og andre som jobber med fri scenekunst. Målet er å styrke og synliggjøre den frie scenekunsten i Tromsø-regionen. RadArt har kontor på Rådstua Teaterhus i Tromsø og har i dag ca. 80 medlemmer.

RadArts medlemmer er skuespillere, dansere, musikere, produsenter, teknikere, designere, scenografer, regissører, pedagoger, dramatikere, performancekunstnere, koreografer, komponister, prosjektledere og mye mer. Det gjør RadArt til et kraftsentrum og et knutepunkt i scenekunstfeltet i nord.

Les mer

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)

Egne produksjoner

Mer om RadArt

RadArts visjon er å gi publikum mulighet til å oppleve mangfoldig, nyskapende og risikovillig scenekunst av høy kvalitet.

RadArts formål er å legge til rette for og stimulere til produksjon og presentasjon av samtidens norske og internasjonale scenekunst og prosjekter som krysser kunstgrensene. I tilleg skal RadArt være en møteplass og en sammenslutning for profesjonelle scenekunstnere og andre med tilknytning til sceniske prosjekter og uttrykk i regionen.

RadArt skal utløse det frie feltets bevegelighet og utløse dets potensial.

RadArt skal være et bindeledd mellom kulturinstitusjonene og den frie scenekunsten gjennom å legge til rette for utveksling av ressurser mellom disse.

RadArt skaper en plattform som anerkjenner tverrfaglighet og tilfang av ulike sjangre hos medlemmene.

RadArt favner alle, og er blitt en dynamisk, ny- og handlingsskapende organisasjon i norsk, og internasjonal, sammenheng.

RadArt gir medlemmene mulighet til å delta i en organisasjon med hele sitt kunstneriske virke som ressurs. Dette er verktøykassa til RadArts virksomhet.

KILDE:


Epost fra RadArt, 23.05.2014