Årets kritikk 2016

Årets kritikk

Nominasjoner

Vinnere

 • Anette Therese Pettersen

  For anmeldelsen Stille eufori og ekstaseav Cosmic body av Ingrid Midgard Fiksdal. Anmeldelsen ble publisert på Scenekunst.no, 10.11.2015.

  «Årets kritikk vitner om en nysgjerrig og åpen kritiker som forsøker å komme verket i møte med en faglig, kritisk refleksjon, men som samtidig våger å gi seg i kast med å uttrykke sin høyst personlige fascinasjon og undring – til og med usikkerhet – i opplevelsen av verket, eller nærmere bestemt i øyeblikksopplevelsen verket åpner for.

  Anmeldelsen springer ut av verkets tematiske ramme og gir oss interessante faglige poenger i diskusjonen av hvordan bevegelse og scenografi fungerer sammen som virkemidler i forestillingens regi og dramaturgi. Kritikeren pendler uanstrengt mellom analyse av virkemidlene på detaljnivå som forankres i teorier om teater, tilbake til en mer personlig skildring av hva forestillingen kan gjøre med tilskueren, gjennom for eksempel å bringe fram en konkret fysisk respons samt assosiasjoner til andre verk.

  Verkets konkrete, visuelle rytme i musikk og scenografi samt i aktørenes bevegelser beskrives både distansert og faglig, samtidig som disse elementene får komme til uttrykk i en mer personlig refleksjon over hvordan et verk kan feste seg i kroppen. Anmeldelsen viser hvordan det er lov å la seg fange dersom man hele tiden makter å løfte blikket og utøver den sjeldne kunsten dette er i praksis. Slik får vi et unikt innblikk i selve prosessen som igangsettes i og gjennom verket og hos kritikeren selv. På denne måten åpner kritikken for en samtale med verket som fortsetter hos leseren.

  Det er en glede å kunne gi prisen for årets kritikk til Scenekunst.nos anmeldelse av oppsetningen Cosmic Body ved Black Box Teater, trykket 10. november i fjor. Anmeldelsen har tittelen «Stille eufori og ekstase» og er skrevet av Anette Therese Pettersen.»

  KILDE:


  Norsk Kritikerlag, kritikerlaget.no, 27.06.2016, http://kritikerlaget.no/saker/%C3%A5rets-kritikk

 • Images (0)
 • Video (0)
 • Audio (0)
 • Files (0)