Sossen Krohg

Fotografi fra Det Motsatte Prosjekts produksjon Romeo (1994)

Sossen Finne Anker Krohg (født 18. desember 1923 i Kristiania, død 12. februar 2016 i Oslo) var en norsk skuespillerinne.  Sossen Krohg tok eksamen ved Det Norske Teatrets teaterskole i 1946 og ble umiddelbert ansatt. Derfra gikk det videre til Folketeateret, hvor hun var ansatt frem til 1960. På 1950- og 60-tallet bodde hun lange perioder i Paris med sin familie, der var hun del av helt sentrale grupperinger i det europeiske avantgardeteatret. I 1966 var Sossen Krohg med på å starte opp teateraktiviteten ved den berømte Club 7 i Oslo, på den tiden Norges viktigste kulturhus. Hun var ansatt der som teatersjef ved Scene 7 i 19 år og tre måneder, frem til 1985. Hun var på denne tiden landets eneste kvinnelige teatersjef.

I de siste årene mest kjent som Astrid Anker-Hansen i såpeserien Hotell Cæsar (TV 2), en rolle hun hadde frem til begynnelsen av april 2010. For dette fikk hun sammen med medskuespiller Anette Hoff hedersprisen under Gullruten 2010.

Les mer

Knut M. Hansson

Knut Mørch Hansson (født 16. april 1920 i Alexandria, Egypt, død 3. desember 1994 i Oslo) var en norsk skuespiller.

Biografien om Knut M. Hansson ble skrevet av Thoralf Berg, tidligere professor ved Høyskolen i Sør-Trøndelag. Gjengitt med tillatelse fra forfatteren.

Les mer

Knut Ove Arntzen

Portrettfotografi av Knut Ove Arntzen (1985)

Knut Ove Arntzen (født 1950) er norsk teaterviter og professor ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier ved Universitetet i Bergen. Arntzen har publisert en rekke artikler og bøker og er særlig kjent for sitt arbeid med nyere scenekunstformer, især i tilknytning til begrepene likestilt og visuell dramaturgi. Han definerer det som følger: "Det betyr at elementer eller virkemidler, slik som rom, retning, tekstualitet og visualitet ikke lenger arrangeres på den tradisjonelle måten etter organiske eller hierarkiske systemer, men er likestilte, på like fot".

Arntzen har også en fortid som teateranmelder for Arbeiderbladet og har vært gjesteprofessor ved flere utenlandske universiteter.

Les mer

Henki Kolstad

Fotografi av Nationaltheatrets produksjon De besatte (1975)

Henki Kolstad, Johan Henrik Ludvig Kolstad, (født i Kristiania 3. februar 1915, død i Oslo 18. juli 2008) var en norsk skuespiller. Henki Kolstad var ansatt ved Centralteatret 1935-37, ved Trøndelag Teater fra starten i 1937 til 1941, ved Det Nye Teater 1941-44 og 1951-63, Edderkoppen 1944-45 og 1949-50, Centralteatret 1945-49, og Nationaltheatret 1964-1986. Han gjorde også TV-roller, blant dem kanskje aller mest kjent rollen som Skomaker Andersen i NRKs adventsserie.

Biografien om Henki Kolstad ble skrevet av Thoralf Berg, tidligere professor ved Høyskolen i Sør-Trøndelag. Gjengitt med tillatelse fra forfatteren.

Les mer

Kommende

Hege Aga Edelsteen, skuespiller, Jeg er ikke her fra 26. sep 2017
Line Heie Hallem, skuespiller, Jeg er ikke her fra 26. sep 2017
Nils Johnson, skuespiller, Jeg er ikke her fra 26. sep 2017
Petter Winther, skuespiller, Jeg er ikke her fra 26. sep 2017
Marie Blokhus, skuespiller, Det har visst vore ein episode fra 27. sep 2017