Å åpne scenekunstens fortid
19. mar 2018

Å ÅPNE SCENEKUNSTENS FORTID.  KONFERANSE OM TEATERARKIV OG DOKUMENTASJON.

Nasjonalbiblioteket bevarer kilder til norsk kulturarv, og har i tillegg til publisert materiale en stor samling med arkiver fra norsk kulturhistorie. Dramatikken og teaterhistorien har her en sentral plass, gjennom arkiv fra både institusjoner og aktører innen scenekunst.

Nasjonalbiblioteket med samarbeidspartneren Sceneweb inviterer til konferanse om teaterdokumentasjon, pliktavlevering, arkivkunnskap og bruk av arkivene 10. og 11. april 2018. Hvordan håndteres samlinger og arkiv i Nasjonalbiblioteket? Hvilke muligheter og begrensninger gir digitaliseringen av samlingene? Og hvordan skal vi best bevare og formidle fortidas scenekunst for framtida?

Velkommen til konferanse på Solli plass. Gratis.

Merk! Påmelding nødvendig til lukket seminar onsdag 11.april.

Påmelding til dag 2, onsdag 11. april: Meld deg på her

PROGRAM

Dag 1: Tirsdag 10. april kl. 12-16. Åpent seminar

Sted: Auditoriet, Nasjonalbiblioteket

Kl. 12.00 Velkommen

Kl. 12.15 Pliktavleveringen i Nasjonalbiblioteket. Ved seksjonsleder Kjersti Rustad

Kl. 12.40 Scenekunstdatabasen Sceneweb. Ved redaktør Elisabeth Leinslie

Kl. 13.00 Privatarkivet etter Johan og Alma Fahlstrøm. Ved forskningsbibliotekar Benedikte Berntzen

Kl. 13.20 Musikk fra norske scener og filmer. Ved forskningsbibliotekar Bent Kvalvik.

Kl. 13.45 Pause.

Kl. 14.15 Å levere fra seg arkiv til Sceneweb og NB. Ved teaterpedagog Helge Reistad.

Kl. 14.45 Forfatterens bruk av arkiv. Ved forsker Anne Helgesen.

Kl. 15.15 Forskerens bruk av arkiv. Ved stipendiat Jens Morten Hanssen.

Middag (gjelder deltagere som er påmeldt dag 2). Forestilling for deltagere på dag 2. Sted annonseres senere.


Dag 2: Onsdag 11. april kl. 09-15.  Lukket seminar

Sted: Møterom 70, Halvbroren (Nasjonalbibliotekets tilbygg)

Kl. 09.00 Velkommen.

Kl. 09.10 Casestudie: Avlevering og håndtering av arkiv. Innledning ved Tone Tøstie, leder for Nationaltheatrets arkiv.

Kl. 11.00 Digitalisering og materialløyper i Nasjonalbiblioteket. Ved seksjonsledere Kjersti Rustad og Kari Mathisen.

Kl. 11.30 Lunsj.

Kl. 12.30 Omvisning med fremvisning av skatter fra Nasjonalbibliotekets samling.

Kl. 13.30 Plenumsdiskusjon og erfaringsutveksling

Les mer

TEATERMANNEN PETER FREDERIK WERGMANN
12. mar 2018

"Peter Frederik Wergmann gjorde seg bemerket som by- og landskapstegner i 1830-årene, som dekoratør av en rekke offentlige bygninger i Christiania fra 1840-årene (bl.a. Slottet) og som teatermaler, først i Fredrikshald og Drammen, senere i Christiania, hvor han la grunnlaget for et mer moderne teatermaleri i Norge. [...] Karakteristisk for Wergmanns interiører er at de gir en anselig romvirkning, og at de fremstiller handlingsstedet uten for sterk idealisering. Wergmann la an på å få frem det typiske. Ved utformingen av scenebildene gav han skuespillerne mulighet til å opptre i et miljø, og ikke som tidligere fremføre roller foran et antydet handlingssted. "

Dette skrev Thoralf Berg i sin biografi om den dansk-norske skuespilleren, teatermaleren, dekoratøren, tegneren og forfatteren Peter Frederik Wergmann. Les mer om han her.

Les mer

Lysmesteren Oscar Ottesen
5. mar 2018

Høsten 2014 importerte vi repertoardatabasen til Trøndelag Teater. Et arbeid som bød på en unik kunnskap og forståelse av historien til Trøndelag Teater. Hvor vi ut fra en mengde data fikk innblikk i også de små historiene ved teatret.

Det er spesielt ett navn som vi støtte på gjentatte ganger; lysmester Oscar Ottesen. Dataene om Oscar Ottesen i scenewebdatabasen viser en historie om en lysmester med en lang og tro karriere ved teatret, men utover dette er det ikke skrevet mye om han i teaterhistoriebøkene. I en historiebok blir det naturlig nok ikke rom for de små historiene – men det gjør det i Sceneweb.

Les mer om Oscar Ottesen på vår blogg På innsiden av Sceneweb.

Les mer