Heddaprisvinnerne 2017
8. jun 2017

I år er det 11 katergorier i Heddaprisen. Nytt av året er at prisen Beste barne- og ungdomsforestilling er delt i to priser, en for Beste barneforestilling og en for Beste forestilling for ungdom. Heddaprisen ble delt ut søndag 18. juni på Oslo Nye Teater.

I år fikk disse produksjonene flere priser i ulike kategorier: Orlando (Rogaland Teater), og Edda (Det Norske Teatret). Bjørn Sundquist mottok Heddas ærespris for sitt kunstnerskap som skuespiller.

Les mer om Heddaprisens historie her.

Les mer

FRA SCENEWEB-BLOGGEN
29. mai 2017

JOHANNE DYBWAD-TURNEEN TIL TYSKLAND OG NORGE I 1907.

I 1907 dro Johanne Dybwad sammen med en trupp av skuespillere til Tyskland og Danmark med de fire Ibsenproduksjonene Et dukkehjemGengangereBygmester Solness og Rosmersholm.

Tysk teater var på den tiden særpreget av naturalismen, og Dybwads produksjoner ble ikke tatt godt imot i Tyskland, da de ble ansett å mangle psykologisk dybde.

Den tyske regissøren Max Reinhardt la imidlertid merke til Dybwads potensial.

Mer om Dybwad-Turnéen, Johanne Dybwad og Max Reinhardt kan du lese i Ragnhild Gjefsens artikkel German-Norwegian Theatrical Interactions: A Brief Historical Overview

Les mer

FRA SCENEWEB-BLOGGEN
23. mai 2017

HVILKE KILDER BENYTTER SCENEWEB?


Vi arbeider med dokumentasjon av og arkiv for veldig mange forskjelligartede aktører, prosjekter og tiltak i scenekunstbransjen. Derfor benytter vi også mange forskjellig typer kilder; materiale fra teatrene og gruppene selv, fra litterære kilder, fra Nasjonalbibliotekets arkiv osv.

På Sceneweb-bloggen finner du en liste over kildene vi benytter i vårt dokumentasjons- og arkivarbeid.

Les mer