SKUESPILLER KNUT M. HANSSON
12. feb 2018

"Knut M. Hansson utviste sterkt engasjement på og utenfor scenen. Som skuespiller fremstilte han en rekke markante roller, og som engasjert samfunnsmenneske markerte og forfektet han sine synspunkter på en stringent måte. [...]   Knut M. Hansson var en formsikker og spenningsfylt instruktør, og hans oppsetninger var preget av grundig litterær innsikt."

Dette skrev Thoralf Berg i sin biografi om den norske skuespilleren Knut Mørch Hansson. Les mer om han her.

Les mer

SKUESPILLEREN HENKI KOLSTAD
5. feb 2018

"Skuespilleren Henki Kolstad opptrådte i vidt forskjellige roller innen teater, film, radio og fjernsyn. Med stor dyktighet maktet han å forene en uvanlig gjøglerevne med en varm og frodig menneskelighet i så vel lattervekkende scenefigurer som dypt seriøse karakterroller. Han var en av våre mest folkekjære skuespillere. [...]  Spennvidden i Kolstads sceniske virksomhet gjør det umulig å plassere ham i en kunstnerisk bås. Uansett rolletype fant han frem til rollens særpregede menneskelige karakter og etablerte en dyp følelsesmessig kontakt mellom den og seg selv. Han hadde en helt spesiell scenisk tilstedeværelse, en intens medmenneskelig varme og et sterkt følelsesmessig engasjement som han maktet å formidle ut over scenekanten til hver enkelt tilskuer."

Dette skrev Thoralf Berg i sin biografi om den norske skuespilleren Henki Kolstad. Les mer om han her.

Les mer

MERVERDIENE I Å SETTE SAMMEN FLERE ARKIV
29. jan 2018

Scenekunstarkivene i Norge inneholder uerstattelig informasjon – som er sentral for vårt kollektive samfunnsminne og vår kulturelle identitet. Hver organisasjon har ansvar for å dokumentere og fortelle sin egen historie. Men det er imidlertid også sentralt å se på scenekunstfeltet som en helhet. Å fremstå som ett kunstfelt vil også styrke enhetene i feltet. Å samle private og offentlige scenekunstarkiv i en database, mener vi vil styrke vårt kunstfeltets plass og status som en del av kulturnasjonen Norge.
[...]
Når man setter forskjellige arkiv sammen i et relasjonelt system får man noen interessante merverdier på kunnskapsnivå. Noen eksempler på dette er (vi gjør oppmerksom på at det du finner i Sceneweb ofte ikke er fullstendig, men det som finnes i databasen per dags dato. Å få en fullstendig nasjonal dokumentasjon vil ta mange år. Men vi gleder oss til den dagen!):

Resten av artikkelen kan du lese på vår blogg På innsiden av Sceneweb.

Les mer