SKUESPILLEREN HARALD SCHWENZEN
21. aug 2017

"Høsten 1943 skulle et lystspill av Per Reidarson, som var NS-medlem, settes opp. Flere av skuespillerne mislikte dette sterkt, og det ble uvanlig mange sykemeldinger og andre problemer. Generalprøven fant sted 7. oktober, og samme natt “oppstod” en brann i teateret som bl.a. ødela kulissene til stykket. Dessuten ble teaterets kuppel påført betydelig skade. Schwenzen ble arrestert og utsatt for forhør i dagevis. Han slapp fri, men ble straks etter arrestert igjen. Via Grini ble han sendt til Sachsenhausen, hvor han var frem til krigens slutt."

Dette skrev Thoralf Berg i sin biografi om den norske skuespilleren Harald Schwenzen. Les mer om han her.

Les mer

TEATERSJEFEN HANS SCHRØDER
14. aug 2017

"Hans Schrøder var teatersjef ved Christiania Theater fra 1879 til teateret ble erstattet av Nationaltheatret 1899, og var en dyktig administrator. Som kunstnerisk leder har han høstet mindre anerkjennelse, særlig fordi han refuserte flere betydningsfulle skuespill. [...] Av natur var Schrøder strengt konservativ. Han beskrives dessuten som svært forsiktig og inntok en skeptisk holdning til alt nytt og det som lå utenfor de sedvanlige rammer. Dette gjaldt imidlertid ikke realismen, som han var svært åpen for. 1880 sørget han for at Et dukkehjem ble oppført, og 1883 stod han selv for regien ved urpremieren på En folkefiende."

Dette skrev Thoralf Berg i sin biografi om den norske teatersjefen og skolemannen Hans Schrøder. Les mer om han her.

Les mer

TEATERMANNEN NILS WICHSTRØM
7. aug 2017

"Nils Wichstrøm døde ung, men han var svært betydningsfull som leder og instruktør i de første sesongene for Bergens nationale Scene. [...] Wichstrøm kom til Bergen i mars 1876 og arrangerte amatørforestillinger til inntekt for teateret. Dessuten fikk han som oppgave å finne skuespillere til det nyetablerte foretaket. Da teateret åpnet 25. oktober 1876, fungerte Wichstrøm som instruktør og kunstnerisk leder. Han gjorde en stor arbeidsinnsats for å sikre teateret et trygt økonomisk fundament og for å markere teaterets nasjonale program både innholds- og formmessig. I praksis viste dette seg ved at han bestrebet seg på å sette norske stykker på repertoaret og la skuespillerne anvende en typisk norsk uttrykksmåte med bl.a. harde konsonanter og dialektinnslag."

Dette skrev Thoralf Berg i sin biografi om den norske skuespilleren, sceneinstruktøren og teaterlederen Nils Wichstrøm. Les mer om han her.

Les mer