SKUESPILLER OLAF HANSSON
19. feb 2018

"Olaf Hansson var pioner innen naturalismen på scenen. Han skapte aksept for østlandsk dagligtale som scenespråk og anla en meget virkelighetsnær og naturtro opptreden på de skrå bredder. Som skuespiller og instruktør bidrog han sterkt til å forme moderne norsk scenekunst. [...] Med naturlig diksjon samtalte og snakket han lunt og hverdagslig på scenen. Naturlige og virkelighetsnære replikker var samtidens teaterpublikum ikke vant med. I uttrykksmåten vektla han bevisst pausen; han trakk pusten, tenkte seg liksom om, og snakket. Mot slutten av 1800-tallet var dette vanlig for skuespillere bare når de glemte replikkene."

Dette skrev Thoralf Berg i sin biografi om den norske skuespilleren Olaf Mørch Hansson. Les mer om han her.

Les mer

SKUESPILLER KNUT M. HANSSON
12. feb 2018

"Knut M. Hansson utviste sterkt engasjement på og utenfor scenen. Som skuespiller fremstilte han en rekke markante roller, og som engasjert samfunnsmenneske markerte og forfektet han sine synspunkter på en stringent måte. [...]   Knut M. Hansson var en formsikker og spenningsfylt instruktør, og hans oppsetninger var preget av grundig litterær innsikt."

Dette skrev Thoralf Berg i sin biografi om den norske skuespilleren Knut Mørch Hansson. Les mer om han her.

Les mer

SKUESPILLEREN HENKI KOLSTAD
5. feb 2018

"Skuespilleren Henki Kolstad opptrådte i vidt forskjellige roller innen teater, film, radio og fjernsyn. Med stor dyktighet maktet han å forene en uvanlig gjøglerevne med en varm og frodig menneskelighet i så vel lattervekkende scenefigurer som dypt seriøse karakterroller. Han var en av våre mest folkekjære skuespillere. [...]  Spennvidden i Kolstads sceniske virksomhet gjør det umulig å plassere ham i en kunstnerisk bås. Uansett rolletype fant han frem til rollens særpregede menneskelige karakter og etablerte en dyp følelsesmessig kontakt mellom den og seg selv. Han hadde en helt spesiell scenisk tilstedeværelse, en intens medmenneskelig varme og et sterkt følelsesmessig engasjement som han maktet å formidle ut over scenekanten til hver enkelt tilskuer."

Dette skrev Thoralf Berg i sin biografi om den norske skuespilleren Henki Kolstad. Les mer om han her.

Les mer