SKUESPILLER OG INSTRUKTØR ELLA HVAL
19. apr 2017

"På mange måter tok Ella Hval sin opprinnelse med seg i sine roller, og hun førte med seg mye av det beste fra tiden i Samfundsteatret. En klar virkelighetsoppfatning og sterk realisme preget hennes liv som kunstner. Hun var uredd i sine rolletolkninger, åpen og direkte i sitt kunstneriske uttrykk og sannferdig i menneskeskildringene. Hun anvendte ikke store gester eller svulstig deklamasjon. Hennes realisme gikk hånd i hånd med en dristig, skapende fantasi, frisk humor og sosial satire. I tragedier og samfunnsdramaer avslørte hun vidtspennende menneskekunnskap, og hun gav sine sceneskikkelser stor spennvidde og originalitet. Med psykologisk skarpsyn opptrådte hun i moderne dramatikk, men hun hadde også et stort komisk talent. På scenen kunne hun vise seg både pompøs og vulgær, ung og gammel, høystemt og dagligdags, men aldri kjedelig."

Dette skrev Thoralf Berg i sin biografi om den norske skuespilleren og instruktøren Ella Hval. Les mer om henne her.

Se flere artikler