Hallen - The Open Theatre (Det Åpne Teater)

WebsiteDramatikkens hus
Established1 Jan. 1986

About Hallen

HallenDet Åpne Teater (nå Dramatikkens hus) har 165 sitteplasser og ligger i de gamle, verneverdige lokalene til Oslo Elektriske Sveiseverksted på Grønland. Fabrikklokalene har siden 1986, gjennomgått en stor forvandling til de teaterlokalene teatret i dag kan tilby dramatikere og publikum. Svært mye av dette arbeidet ble i sin tid gjort på dugnad, og uten ildsjelenes innsats, ville dagens teaterbygg aldri vært realisert.

Read more

Past productions

View less

See more

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)

More about Hallen

Kilde:

Det Åpne Teater, detapneteater.no, 03.10.2010, http://www.detapneteater.no/pub/daat/omoss/?aid=63#daat