Wee

Organisation typeDance company
Main focusDance
Established1999
Emailgry.kippenberg(at)c2i.net
WebsiteWEE
ExpressionsDance

About Wee

Wee was established in 1999 and consists of the choreographer Francesco Scavetta (Italy) and dancer Gry Kipperberg (Norway). In its productions Wee collaborates with artists within different genres, and examines the interchange created when dance is merged with elements from different media, with a particular interest for the use of originally written live music and video technology as an integrated part of the performance.

Read more

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)

Involved

More about Wee

Som koreograf er Scavetta opptatt av å utvikle et personlig bevegelsesspråk og originale måter å fortelle historier på. Han følger ingen definert formal strategi, men fokuserer ofte på et bestemt tema hvor han søker det verktøyet som er best egnet til å utforske dette. Kjernen i denne undersøkelsen har alltid vært å behandle det sårbare og det paradoksale, realitet og drøm, empati og overraskelse, å unngå narrative klisjeer, å stille spørsmålstegn ved virkelighet og identitet med humoristisk skepsis.  

Francesco Scavettas teatrale verden er ofte blitt assosiert med den atmosfæren som finnes i drømmer eller i et barns fantasi: underfundig, poetisk og full av overraskelser.

Kilde: BIT Teatergarasjen, vårprogram 2004. 05.12.2010: http://www.bit-teatergarasjen.no