Now performing

  • There are no registered performances for today in Sceneweb.
  • There are no registered performances for this day in Sceneweb.
  • There are no registered performances for this day in Sceneweb.
  • There are no registered performances for this day in Sceneweb.
  • There are no registered performances for this day in Sceneweb.

News from our blog

From the editor

MERVERDIENE I Å SETTE SAMMEN FLERE ARKIV
29 Jun. 2018

Scenekunstarkivene i Norge inneholder uerstattelig informasjon – som er sentral for vårt kollektive samfunnsminne og vår kulturelle identitet.

Hver organisasjon har ansvar for å dokumentere og fortelle sin egen historie. Men det er imidlertid også sentralt å se på scenekunstfeltet som en helhet. Å fremstå som ett kunstfelt vil også styrke enhetene i feltet. Å samle private og offentlige scenekunstarkiv i en database, mener vi vil styrke vårt kunstfeltets plass og status som en del av kulturnasjonen Norge. Når man setter forskjellige arkiv sammen i et relasjonelt system får man noen interessante merverdier på kunnskapsnivå.

Resten av artikkelen kan du lese på vår blogg På innsiden av Sceneweb.

Read more

From the archive

Tidevann

Documentation video from 28 Odd Johan Fritzøe productions

Tidevann (1990) var en danseproduksjon av Collage Dansekompani. Tidevann var kompaniets tredje 15 års jubileumsforestilling. Produksjonen ble urfremførtBlack Box Teater i Oslo.

Koreograf var Lise Nordal.

Read more

From the archive

Peter Johansson

Foto fra "Bergman Horror Show" (2005) av Peter Johansson/Barbro Westling

Peter Johansson (f. 1964) er svensk billedkunstner og performancekunstner. Han har siden 2004 også arbeidet i kunstnergruppen Peter Johansson/Barbro Westling.

Read more

From the archive

Franzisca Aarflot Productions

Poster for Teater Innlandet, Franzisca Aarflot Productions and Nordland Theatre's production Grounded (2016)

Franzisca Aarflot Productions is the self-employed business run by the director, playwright and producer Franzisca Aarflot.

Franzisca Aarflot was one of the founders of Kirkeristen Lille Teater in 1984, and later of Teater Ad Libitum. She headed The Open Theatre (Det Åpne Teater) 1999-2008.

Read more

About us

Sceneweb is a Norwegian performing arts database with registers of some of what is now performing and an historical archive. In the future we wish to offer an archive of the field within Norwegian performing arts, from both institutions and independent companies. The aim of Sceneweb is to document and convey Norwegian cultural heritage, past and present, and to increase the knowledge to Norwegian performing arts.

Read more about Sceneweb and see search tips here

Follow us on Facebook

Newsletter